Политика за защита на личните данни

ArtEliza уважава правото на неприкосновеност на личния живот на всички посетители на този уебсайт. Затова искам да Ви информираме за начина, по който бих използвали Вашите лични данни. Препоръчвам Ви да прочетете тази Политика за защита на личните данни, за да разберете подхода ни при използването на вашите лични данни.

С каква цел се събират Вашите лични данни

Информацията която събираме е нужна, за да разберa Вашите потребности и интереси. Това от своя страна mи помага да направq Вашето посещение удобно и ползотворно. Например, моga да използвам Вашата информация, за да Ви:

– помогнa при попълване на поръчка;
– информирам отностно продукти или услуги;
– да предоставя услуги и поддръжка;
– известия за нови услуги или други ползи;
– предоставя персонализирани промоционални оферти;
– избера съдържание което да Ви бъде представено;

 

За да оптимизирам мойте услуги, мога да използвам Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Тъй като уважавам неприкосновеността на личния Ви живот, ще използваме личните Ви данни за тази цел, само ако сте посочили в регистрацията си, че желаете да получавате от мен бюлетини за текущи предложения и нови продукти.

Личните данни, предоставени на www.arteliza.coom в процеса на регистрация, ще бъдат използвани от мен, за да влезна във връзка с Вас и/или да Ви изпратя поръчаните продукти от сайта, както и в случай, че трябва да Ви уведомя за важни промени по Вашата регистрация.

При направена поръчка в сайта аз ще предоставя Вашето име, адрес и телефона на куриерската фирма, която сте избрали да Ви достави поръчката, които данни са им необходими за доставянето до Вас на поръчаните от Вас продукти.
ArtEliza не може да бъде държан отговорна за личните данни, които сме предоставили на куриерски фирми и мобилни/телефонни оператори по повод на дейността ми, но Ви уверявам, че няма да предоставям никаква част от Вашите лични данни на трети лица и организации.

С изключение на предвидените в тази Политика за защита на личните данни случаи, няма да разкривам никаква информация за Вас, позволяваща да бъдете идентифицирани без Вашето съгласие, освен ако трябва да изпълня нормативно установено задължение (например за целите на съдебен процес или за предотвратяване на измама или друго престъпление) или когато преценя, че това е нужно за защита на мойте права, собственост или лична безопасност, както и тези на мойте потребители/клиенти или други лица.

 

Сигурност на личните Ви данни:

Тъй като ценя правото Ви на личен живот, ще гарантирам подходящо ниво на защита на личните Ви данни. За тази цел създадох технология и политики, които да защитават личните Ви данни от неоторизиран достъп и неправомерно използване и съответно ще актуализирам тези мерки при всяко внедряване на нови технологии.
“Arteliza.com” се съобразява със всички изисквания на закона към защитата на Вашата лична информация, последна редакция от 01 Януари 2023г.

arteliza gdpr